• Keskuskatu 14, 04600 Mäntsälä
  • Puh. 044 367 1335
 

Etusivu / Yritys / Tilaus- ja toimitusehdot

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT VERKKOKAUPPAAMME

Osto- ja myyntisopimuksen osapuolet ovat Chianna tmi / Inner Health internetkaupan ylläpitäjä (välittäjä) sekä henkilö tai yritys, joka on kaupan kautta ostanut lahjakortin (ostaja).

Sopimuksen kohde
Sopimus määrää lahjakortin ostamista, maksamista ja toimittamista koskevat ohjeet välittäjän ja ostajan välillä
Sopimuksen mukaan välittäjän velvollisuus on toimittaa ostajalle hänen maksamansa lahjakortti. Ostajan velvollisuus on sopimuksen mukaisesti maksaa lahjakortti kaupan pankkitilille. Kaupan pankkitilille maksetut
lahjakortit toimitetaan sähköpostitse (tulostettava lahjakortti), kun suoritus näkyy kaupan pankkitilillä. Erikseen sovittaessa välittäjä lähettää postitse lahjakortin. Lahjakortti on voimassa siihen merkittyyn  päivämäärään asti.

Lahjakortissa ilmoitettuja palveluita tarjoavat Inner Healthissa  työskentelevät hoitajat. Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vanhentuneista tai käyttämättä jääneistä lahjakorteista ei palauteta maksettua summaa takaisin
ostajalle.

Lahjakorttien hinta, ostaminen ja maksaminen
Sopimuksessa tarkoitetut lahjakortit ostetaan Inner Healthin internetkaupasta osoitteessa https://www.innerhealth.fi/kauppa

Lahjakorttien hinta on ilmoitettu järjestelmässä. Jokaisen lahjakortin hinta ja palvelun kuvaus on ilmoitettu erikseen.
Ostaessaan lahjakortin on ostajan velvollisuus: Täyttää tilauksen laskutustiedot asianmukaisesti. Maksaa lahjakortin hinta pankkisiirtona. Lahjakortteja ei lunasteta taikaisin, eikä niistä maksettua rahaa  palauteta ostajalle. Ostaja on vastuussa lahjakortin tulostamisesta ja  säilyttämisestä, eikä ostajalla ole oikeutta saada korvausta kadonneesta
lahjakortista välittäjältä, mikäli katoaminen johtuu ostajan omasta toimesta.

Sopimuksen voimaantulo
Ostaja vakuuttaa, että on ennen sopimuksen solmimista tutustunut toimitusehtoihin. Välittäjä vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vahvistuksen ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lahjakortin toimitus

Lahjakortti lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen. Lahjakortti on sähköpostin liitetiedostossa itsetulostettavana versiona. Tilisiirtona maksettu lahjakortti on voimassa heti.

Lahjakortin voimassaoloaika ja käyttöehdot
Ostajan ostama lahjakortti on voimassa seitsemän (7) kuukautta sopimuksen solmimispäivästä. Voimassaoloaika on ilmoitettu lahjakortissa (viimeinen voimassaolopäivä). Sarjakorttien osalta (useampi hoito samalle henkilölle) ensimmäinen hoito tulee käyttää seitsemän (7) kuukauden sisällä. Sarjakortti on kuitenkin kokonaisuudessaan käytettävä kahdentoista (12) kuukauden aikana.

Lahjakortissa ilmoitettua voimassaoloaikaa ei voi jatkaa eikä uusia. Jos lahjakorttia ei ole käytetty viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, palvelu katsotaan suoritetuksi. Tässä tapauksessa rahaa ei palauteta. Saadakseen palvelun, lahjakortin haltijan tulee varata aika hoitolaan joko puhelimitse tai sähköpostilla. Hänen tulee saapua sovittuna aikana Inner Health terveys- ja kauneushoitolaan.

Ostaja ymmärtää, että tapauksissa, joissa sovittuna aikana lahjakortin haltija jättää saapumatta, katsotaan palvelu suoritetuksi. Tällaisessa tapauksessa lahjakortin arvoa ei hyvitetä rahassa tai muulla keinoin. Ostaja ymmärtää, että välittäjä eikä Inner Health ole vastuussa käyttämättä jääneistä lahjakorteista.

Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
Ostajalla on oikeus vaatia välittäjältä sopimuksessa määrättyjen velvollisuuksien täyttämistä. Ostajan velvollisuus on esittää sopimusta solmiessa välittäjälle kaikki vaaditut tiedot. Ostajan velvollisuus on luovuttaessaan lahjakortin sen haltijalle tarkistaa ja vakuuttaa, että haltija ymmärtää ja noudattaa hänelle sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia.
Välittäjän oikeus on kieltäytyä solmimasta sopimusta ostajan kanssa, mikäli sopimuksen solmimisen hetkellä on annettu valheellisia, vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja. Välittäjän velvollisuus on toimittaa lahjakortit sopimuksen mukaisesti enintään viiden (5) arkipäivän kuluessa tilauksen maksusuorituksen saapumisesta kaupan tilille. Välittäjän velvollisuus on noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä henkilötietosuojalain edellyttämiä säännöksiä.

Tietojen antaminen
Ostajan velvollisuus on tilauslomaketta täyttäessään esittää tiedot tarkasti ja täydellisesti. Mikäli ostaja esittää vääriä tai valheellisia tietoja, voi sopimus jäädä  täyttämättä tai täytetään väärin, jolloin välittäjä ei ole vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Välittäjällä ei ole oikeutta käyttää ostajan tietoja suoramarkkinointiin tai uutiskirjeen lähettämiseen.

Vastuu
Sopimusta solmiessaan on ostajan vastuu esittää oikeita ja asianmukaisia tietoja. Välittäjä ei ole vastuussa, mikäli ostaja esittää virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Välittäjän vastuulla on toimittaa lahjakortit asianmukaisesti
sopimuksessa sovituin ehdoin.

Vaitiolovelvollisuus
Välittäjä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille ostajan tilauslomakkeessa antamia tietoja. Salassapitovelvollisuus ei päde, mikäli ostajan tietojen paljastaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön.

Muut ehdot
Välittäjän tulee lähettää lahjakortit sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti postitse, mikäli niin erikseen sovitaan. Ostajan tiedot esitetään tilauksen yhteydessä kohdassa ”Laskutustiedot”.

Välittäjän tiedot:
Inner Health / Chianna tmi
Keskuskatu 14, 04600 Mäntsälä
04600 Mäntsälä

Anna Rajamäki
Y-tunnus: 2838423-7
puh. 044 367 1335
sähköposti: anna@innerhealth.fi